Akcja 'Rowerem bezpieczniej do celu'
Redaktor: Administrator   
26.05.2008.

 

   Akcję rozpoczęto w maju br. z inicjatywy Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy i WORD w Toruń. Celem przedsięwzięcia było promowanie bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, jakimi są rowerzyści. Podjęto działania ukierunkowane na uświadomienie kierującym pojazdami silnikowymi, że rowerzyści są pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego. W ramach tego przedsięwzięcia Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu wspólnie z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Bydgoszczy i we Włocławku oraz Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy przekazali do komend powiatowych Policji w województwie kujawsko-pomorskim 1600 szt. kamizelek odblaskowych i 2000 szt. specjalnych ulotek ostrzegawczych.