Posiedzenie 1/2007
Redaktor: Administrator   
15.12.2008.


   W dniu 5 grudnia 2007 r.  w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Toruniu odbyło się inauguracyjne posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu  Drogowego (K-PWRBRD) pod przewodnictwem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pana Piotra Całbeckiego.
Spotkanie poświęcone było w dużej części sprawom organizacyjnym związanym  z funkcjonowaniem Rady. Podczas spotkania uchwalono regulamin K-PWRBRD oraz zatwierdzono plany wydatków wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego funkcjonujących na terenie naszego województwa, w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Ponadto powołano przewodniczących pięciu stałych komisji roboczych:
1. Komisji ds. Organizacji Systemu BRD,
2. Komisji ds. Infrastruktury,
3. Komisji ds. Monitorowania i Nadzoru Ruchu Drogowego,
4. Komisji ds. Edukacji,
5. Komisji ds. Ratownictwa Drogowego.

Prezydium Rady tworzą:
Przewodniczący – Piotr  Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
Zastępcy Przewodniczącego- Rafał Bruski, Wojewoda Kujawsko-Pomorski,
 insp. Krzysztof Gajewski, Komendant Wojewódzki Policji,
Sekretarz - Marek Staszczyk, Dyrektor WORD w Toruniu,
przewodniczący stałych komisji roboczych:
Komisja ds. Organizacji Systemu BRD - prof. dr hab. Tomasz Szczuraszek, Dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska UT-P w Bydgoszczy,
Komisja ds. Infrastruktury – Tomasz Moraczewski, Dyrektor Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego,
Komisja ds. Monitorowania i Nadzoru Ruchu Drogowego - insp. Krzysztof Zakurzewski Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji,
Komisja ds. Edukacji - Sławomir Kopyść,  Radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
Komisja ds. Ratownictwa Drogowego - kpt. Jakub Politowski, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.