Posiedzenie 2/2017
Redaktor: Administrator   
09.06.2017.

   W dniu 26 maja 2017 r.  w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Toruniu odbyło się dodatkowe posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Głównym celem spotkania było podjęcie uchwał:
1. w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego Programu Realizacyjnego na lata 2017-2018 do Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Województwie Kujawsko-Pomorskim „GAMBIT KUJAWSKO-POMORSKI”,
2. w sprawie zatwierdzenia nowych planów wydatków wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego w Toruniu i Bydgoszczy na 2017 r., w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Uchwały dostępne są na stronie internetowej Rady www.k-pwrbrd.word.torun.pl.