Posiedzenie 1/2017
Redaktor: Administrator   
12.05.2017.

   W dniu 27 kwietnia 2017 r.  w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Toruniu odbyło się posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Podczas spotkania omówiono m.in.:
1. stan bezpieczeństwa ruchu na drogach województwa kujawsko-pomorskiego w 2016 r.
2. projekt Wojewódzkiego Program Realizacyjny na lata 2017-2018,
3. zrównoważona mobilność miejską i promowanie strategii niskoemisyjnych w kontekście rozwoju sieci dróg rowerowych w województwie kujawsko-pomorskim.
Ponadto Sekretarz Rady przedstawił informację w zakresie:
1. projektu edukacyjnego mającego na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych,
2. uwag wniesionych przez Sekretarza Rady do Ministra Edukacji Narodowej i Sekretarza KRBRD do projektu podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie zagadnień dot. edukacji na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ujęciu systemowym,
3. stanowiska Komisji ds. Programów Realizacyjnych K-PWRBRD w sprawie wniosku Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów WORD w sprawie rozdzielenia wejścia w życie zapisów ustawy dotyczących wejścia CEPiK 2.0 i okresu próbnego.
Prezentacje tematów dostępne są na stronie internetowej Rady www.k-pwrbrd.word.torun.pl.