Posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Redaktor: Administrator   
28.05.2015.
Podjęto również uchwałę w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Rady oraz powołano przewodniczących komisji stałych Rady. Ponadto omówiono:
   1. stan bezpieczeństwa ruchu na drogach województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 r. oraz w okresie styczeń – kwiecień 2015 r.,
   2. współpracę starostów z WORD w Toruniu w zakresie nadzoru nad szkoleniem kandydatów na kierowców,
   3. kwestię stosowania na drogach województwa znaków drogowych wykonanych całkowicie z kompozytowych materiałów na bazie tworzyw sztucznych.
Prezentacja dotycząca stanu bezpieczeństwa ruchu na drogach województwa dostępna jest na stronie internetowej Rady www.k-pwrbrd.word.torun.pl