Warning: opendir(//images/stories/posiedzenia/2014_1/foto) [function.opendir]: failed to open dir: No such file or directory in /mambots/content/plugin_jw_sig.php on line 46
Posiedzenie 1/2014
Redaktor: Administrator   
29.11.1999.


   W dniu 25 kwietnia 2014 r. w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Toruniu odbyło się posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Uczestniczyli w nim przedstawiciele administracji rządowej, władz samorządowych województwa, powiatów i gmin, przedstawiciele zarządów drogowych i wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego oraz zaproszeni prelegenci i goście reprezentujący środowisko ośrodków szkolenia kierowców.

Podczas spotkania omówiono m.in.:
1. stan bezpieczeństwa ruchu na drogach województwa kujawsko-pomorskiego w 2013 r. i I kwartale 2014 r.,
2. zdawalność egzaminów państwowych w zakresie kat B prawa jazdy przeprowadzonych w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku w latach 2012-2013,
3. nadzór starosty na ośrodkami szkolenia kierowców na przykładzie Torunia i Bydgoszczy,
4. projekt zmian do Ustawy o kierujących pojazdami.
Podczas spotkania podjęto również uchwałę w sprawie współpracy w zakresie szkolenia kandydatów na kierowców oraz uchwałę w sprawie przeglądu miejsc szczególnie niebezpiecznych, o dużym zagrożeniu wypadkowością w wyniku najechania na drzewo.