Posiedzenie 1/2013
Redaktor: Administrator   
29.04.2013.

   W dniu 26 kwietnia 2013 r. w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Toruniu odbyło się posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Uczestniczyli w nim przedstawiciele administracji rządowej, władz samorządowych województwa, powiatów i gmin, przedstawiciele zarządów drogowych i wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego z terenu województwa. Podczas spotkania omówiono m.in.:
1. stan bezpieczeństwa ruchu na drogach województwa kujawsko-pomorskiego w 2012r. i I kwartale 2013r.,
2. podstawowe zmiany w zakresie uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami w świetle ustawy z dnia 5 stycznia 2005 r. o kierujących pojazdami,
3. główne tezy i założenia Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Województwie Kujawsko-Pomorskim GAMBIT KUJAWSKO-POMORSKI (tom2).

   Podczas spotkania podjęto również uchwałę w sprawie przyjęcia Programu GAMBIT KUJAWSKO-POMORSKI oraz uchwały zwiększające wysokość wydatków w planach wydatków wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego na 2013 r. w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.