Posiedzenie 2/2011
Redaktor: Administrator   
31.10.2011.

   W dniu 21 października 2011 r. w Oddziale Terenowym Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Grudziądzu odbyło się drugie w tym roku, posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W spotkaniu uczestniczyli: Dariusz Kurzawa – Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Zbigniew Ostrowski – Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski, Wojciech Ołdyński – Komendant Wojewódzki Policji   w Bydgoszczy, Marek Staszczyk – Sekretarz Rady oraz przedstawiciele administracji rządowej województwa, władz samorządowych województwa, powiatów i gmin, przedstawiciele zarządów drogowych i wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego.
 
Podczas spotkania omówiono m.in.:
- stan bezpieczeństwa ruchu na drogach województwa kujawsko-pomorskiego za okres styczeń – wrzesień 2011 r.,
- rolę i zadania Inspekcji Transportu Drogowego w obliczu zmieniających się uwarunkowań prawnych,
- zmiany w procesie szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców w świetle ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,
- nowe zadania wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego wynikające z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

Ponadto podczas posiedzenia członkowie Rady zatwierdzili poprzez przyjęcie stosownych uchwał  plany wydatków wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku na 2012 r. w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego