Posiedzenie 1/2011
Redaktor: Administrator   
15.04.2011.

   W dniu 15 kwietnia 2011 r. w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Toruniu odbyło się pierwsze w tym roku, posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Uczestniczyli w nim przedstawiciele administracji rządowej, władz samorządowych województwa, powiatów i gmin, przedstawiciele zarządów drogowych oraz wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego funkcjonujących na terenie naszego województwa. Podczas spotkania przedstawiono m.in.:

1. ocenę stanu bezpieczeństwa ruchu na drogach województwa kujawsko-pomorskiego za okres styczeń-grudzień 2010 r. (Pan kom. Robert Olszewski - Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy),
2. udział jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w działaniach interwencyjnych w zakresie ratownictwa drogowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2010 r. (Pan st. kpt. Jakub Politowski – Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu),
3. działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego realizowane przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku (przedstawiciele WORD).

Ponadto Sekretarz Rady p. Marek Staszczyk przekazał członkom Rady informację na temat:
  1) opracowania II etapu Wojewódzkiego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego „GAMBIT KUJAWSKO-POMORSKI”,
  2) problemu nagminnego fałszowania przebiegu pojazdów przez nieuczciwych sprzedawców
  3) oferty PHU TELSAT dotyczącej systemu podglądu sytuacyjnego drogi (VRTIS),
  4) zmian w składzie osobowym K-PWRBRD,
  5) planowanych posiedzeń Rady w latach 2011-2012.