Uroczystość przekazania pakietów metodyczno-dydaktycznych "Serce na start"
Redaktor: Administrator   
20.10.2009.

 

   W dniu 6 listopada 2009r . w Centrum Edukacji Komunikacyjnej Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu odbyła się uroczystość przekazania dyrektorom 11 wytypowanych szkół z Torunia i powiatu toruńskiego pakietów metodyczno-dydaktycznych dla nauczycieli do prowadzenia zajęć w zakresie udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia, w ramach programu „SERCE NA START”. Materiały edukacyjne zostały ufundowane przez WORD w Toruniu.

    „SERCE NA START” to program edukacyjny wprowadzający naukę pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia dla przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, uczący dzieci w wieku 5 – 15 lat, jak należy reagować, kiedy jest się świadkiem nieszczęśliwego zdarzenia: zasłabnięcia, utraty przytomności, zadławienia, silnego krwawienia, zawału serca.

    Program wdrażany jest na terenie naszego województwa przez Dyrektora Oddziału Bydgoskiego Fundacji „Świat Dzieciom” Panią Barbarę Boniek. We wrześniu 2008 r. przeszkolonych zostało w podstawowym zakresie udzielania pierwszej pomocy 60 kolejnych nauczycieli z województwa kujawsko-pomorskiego. Placówki, z których nauczyciele odbyli takie szkolenie sukcesywnie otrzymują również materiały metodyczno-dydaktyczne do samodzielnego prowadzenia kilkugodzinnych zajęć edukacyjnych dla dzieci.
Pakiety otrzymały następujące szkoły:
    
   1.   Zespół Szkół nr 1 w Lubiczu
   2.   Szkoła Podstawowa nr 16 w Toruniu
   3.   Szkoła Podstawowa nr 32 w Toruniu
   4.   Szkoła Podstawowa nr 10 w Toruniu
   5.   Katolicka Szkoła Podstawowa w Toruniu
   6.   Szkoła Podstawowa w Steklinie
   7.   Zespół Szkół Publicznych w Łasinie
   8.   Szkoła Podstawowa w Zawdzie
   9.   Szkoła Podstawowa w Wydrznie
   10. Szkoła Podstawowa w Szonowie
   11. Gimnazjum nr 2 w Jankowicach