Europejski Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Redaktor: Administrator   
15.10.2009.

 

   W dniach od 12 do 17 października trwał Europejski Tydzień BRD. W Word w Bydgoszczy tydzień ten przebiegał pod hasłem "Noszę odblaski - jestem widoczny - jestem bezpieczny ", zorganizowane akcje skierowane były głównie do niechronionych użytkowników dróg, czyli pieszych (przede wszystkim do dzieci) oraz rowerzystów 12.10 - spotkanie w szkole podst. w Solcu Kuj. z dziećmi klas I i O 13.10 - j.w. w Koronowie W spotkaniach uczestniczyło około 700 dzieci. Dzieci wzięły udział w konkursach związanych ze znajomością przepisów ruchu drogowego, roztrzygnięte zostały konkursy plastyczne. Przeprowadzone były pogadanki uświadamiające dzieciom zagrożenia związane z poruszaniem się po drogach, a także potrzebę używania materiałów odblaskowych pod każdą postacią. Dzieci za udział w konkursach otrzymały nagrody, ponadto dzieci klas I otrzymały kamizelki odblaskowe, a dzieci zerówek odblaskowe zawieszki na tornistry i opaski na rękę. Obie akcje odbyły się przy współudziale organizacyjnym KM Policji w Bydgoszczy. Nagrody i odblaski sponsorował WORD. 13.10 - W m.Wtelno odbyło się oddanie do użytku miasteczka komunikacyjnego do praktycznej nauki przepisów ruchu drogowego. Na ten cel Word przekazał 50 000 zł 15.10 - W tym dniu w bydgoskim przedszkolu Kacperek na Błoniu zainaugurowany został cykl szkoleń dla dzieci 5 i 6 letnich. Poprzez zabawę dzieci uczą się rozpoznawać podstawowe znaki drogowe, poznają przepisy ruchu drogowego oraz uświadamiane są o możliwych zagrożeniach mogących je spotkać w drodze z lub do szkoły. Dzieci otrzymały materiały odblaskowe. Chcemy, aby dzieci wiedzę tę posiadły już w przedszkolu, zanim wyruszą w swoją pierwszą drogę do szkoły podstawowej. Nadal przyjmujemy zgłoszenia od przedszkoli chętnych wziąć udział w w/w akcji, liczymy też na zgłoszenia spoza Bydgoszczy. 16.10 - Przedstawiciele WORD i KM Policji w Bydgoszczy wzięli udział w patrolach na drogach poza obszarem zabudowanym. Wybranym rowerzystom wręczone zostały kamizelki odblaskowe ufundowane przez WORD. Rowerzyści zostali pouczeni o zagrożeniach na drodze związanych ze słabą widocznością tychże uczestników ruchu, zwłaszcza w okresie jesienno - zimowym. 16.10 godz. 8.00 - 15.00 oraz 17.10 w godz.9.00 - 12.00 na stacji diagnostycznej w WORDzie były przeprowadzane nieodpłatnie usługi w zakresie ustawiania i sprawdzania oświetlenia w pojazdach oraz uzupełniania płynu w spryskiwaczach.