Posiedzenie 2/2009
Redaktor: Administrator   
03.11.2009.

   W dniu 30 października 2009 r.  w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Toruniu odbyło się kolejne, a pierwsze w tym roku posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Uczestniczyli w nim przedstawiciele administracji rządowej, władz samorządowych województwa, powiatów i gmin, przedstawiciele zarządów drogowych oraz wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego funkcjonujących na terenie naszego województwa. Podczas spotkania omówiono m.in.:
 1. ocenę stanu bezpieczeństwa na drogach województwa kujawsko-pomorskiego za III kwartały 2009 r. (Pan podinsp. Wiesław Rzyduch - Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy),
 2. informację o stanie inwestycji realizowanych na drogach krajowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego ( Pan Marek Kowalczyk - Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy),
 3. informację o działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Bydgoszczy ( Pan Artur Czapiewski – Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego ).

   Według informacji przekazanych przez p. podinsp. Wiesława Rzyducha, Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, stan bezpieczeństwa na drogach województwa kujawsko-pomorskiego w okresie I – III kw. 2009 r. poprawił się w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Ilość wypadków drogowych na drogach naszego województwa zmniejszyła się o 189 (wskaźnik dynamiki 86,6), a wypadków ze skutkiem śmiertelnym o 36 (wskaźnik dynamiki 79,9). Zmniejszyła się także liczba zabitych w wypadkach w porównywanym okresie o 49 osób (wskaźnik dynamiki 78,1) i rannych o 305 osób (wskaźnik dynamiki 82,9).

   Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  w Bydgoszczy p. Marek Kowalczyk przedstawił informację o inwestycjach realizowanych na drogach krajowych naszego województwa oraz strategii rozwoju sieci drogowej. Najważniejsze realizowane  inwestycje to:

 • budowa drogi S-5 i S-10 Bydgoszcz – Stryszek i Białe Błota, dł. 15,9 km (lata realizacji: 2004 – 2010),
 • wzmocnienie drogi krajowej Nr 10 Dobrzejewice – Blinno, dł. 46,1 km (lata realizacji: 2008 – 2010),
 • wzmocnienie drogi krajowej Nr 1 Toruń – Włocławek, dł. 34,8 km (lata realizacji: 2008 – 2011).

Strategia rozwoju sieci dróg krajowych obejmuje następujące zamierzenia inwestycyjne:

 • budowa autostrady A-1 Nowe Marzy – Toruń, dł. 62,4 km (lata realizacji: 2008 – 2011),
 • budowa autostrady A-1 Toruń – Stryków (granica województwa), dł. 78,9 km (lata realizacji: 2010 – 2012),
 • budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinkach: Nowe Marzy – Bydgoszcz dł. 75,9 km, Bydgoszcz – Żnin dł. 35,9 km i Żnin – granica województwa dł. 18,5 km (lata realizacji: 2012 – 2014),
 • budowa drogi ekspresowej S-10 na odcinkach: Toruń – Blinno dł. 61,2 km, Bydgoszcz – Toruń dł. 52,0 km Bydgoszcz – Wyrzysk dł. 40,2 km (lata realizacji: po 2014 r.),
 • przebudowa i wzmocnienie drogi krajowej Nr 1 na odcinkach: Przechowo- Toruń dł. 45,1 km i Włocławek – Gliznowo dł. 32,2 km (lata realizacji: po 2012 r.),
 • przebudowa i wzmocnienie drogi krajowej Nr 25 Stryszek – Inowrocław dł. 31,6 km (lata realizacji: po 2012 r.).


   Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego p . Artur Czapiewski zapoznał zebranych ze strukturą organizacyjną i wynikami pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Bydgoszczy.
Podczas spotkania Pan Marek Staszczyk – Sekretarz Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego poinformował członków Rady o podjętych działaniach w zakresie opracowania I etapu Wojewódzkiego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2010 – 2020 GAMBIT KUJAWSKO-POMORSKI. W dniu 15 lipca br. została zawarta umowa pomiędzy Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku a Fundacją „Rozwój Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego” na wykonanie opracowania I etapu Programu. Termin zakończenia opracowania wyznaczono na 31 lipca 2010 r.

   Sekretarz poinformował również o skutecznych działaniach Rady dotyczących problemu przekraczania przez wielu przewoźników dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów, wskutek ich przeładowania, podczas przewozu drewna do firmy MONDI ŚWIECIE S. A. Efektem spotkania zorganizowanego w tej sprawie w Urzędzie Marszałkowskim było wprowadzenie przez  firmę MONDI ŚWIECIE S.A. do umów z przewoźnikami  odpowiednich zmian, powodujących sankcje w postaci rozwiązania umowy z przewoźnikiem w przypadku ujawnienia po raz drugi przekroczenia dopuszczalnego tonażu pojazdu.