Skip to content
Wstęp:          Konfiguracja:          Typografia:          Moduły:    
Start arrow Posiedzenia arrow 2 / 2008 arrow Posiedzenie 2/2008
Posiedzenie 2/2008 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Administrator   
15.12.2008.

   W dniu 29 października 2008 r.  w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Toruniu odbyło się kolejne, drugie w tym roku, posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Uczestniczyli w nim przedstawiciele administracji rządowej, władz samorządowych województwa, powiatów i gmin, wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego oraz przedstawiciele zarządów drogowych funkcjonujących na terenie naszego województwa.
Podczas spotkania omówiono m.in.:
1. udział województwa kujawsko-pomorskiego w III edycji Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach.,
2. założenia Programu Uspokojenia Ruchu na lata 2010-2014 przygotowywanego przez Ministerstwo Infrastruktury,
3. stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2008 r.
4. działania Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i komisji roboczych Rady w 2008 r.

Przedstawiciel Wojewody Kujawsko-Pomorskiego poinformował Radę, iż  w ramach III edycji Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach w latach 2007-2008 przyjęto do realizacji 10 zadań drogowych w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Całkowita wartość umów z wykonawcami zadań wyniosła 24 260 044 PLN, a kwota refundacji w ramach Programu wyniosła 9 902 357 PLN. Realizacja Programu przyniosła konkretne efekty, zarówno poprzez zmniejszenie ilości wypadków drogowych, jak i poprzez poprawę stanu dróg.
Realizując Krajowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2005 Ministerstwo Infrastruktury przygotowuje kolejne przedsięwzięcie mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, tj.  Program Uspokojenia Ruchu na lata 2010-2014, który będzie wykorzystywał strukturę realizacyjną Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach. Członkowie Rady zostali zapoznani z jego podstawowymi założeniami.
Program Uspokojenia Ruchu będzie realizowany na drogach samorządowych. Zadania inwestycyjne będą obejmowały przebudowę i modernizację odcinków dróg samorządowych na obszarze zabudowanym w celu zapewnienia bezpiecznej prędkości oraz zmniejszenia uciążliwości transportu. Będą one wdrażane przez jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu i samorządy wojewódzkie). Wartość inwestycji w skali kraju wyniesie 260 mln euro. Na tę kwotę będzie się składać 125 mln euro z kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego, które zostaną przekazane jednostkom samorządu terytorialnego, jako częściowa refundacja kosztów inwestycji oraz 135 mln środków własnych samorządów. Terminowe przygotowanie i rozpoczęcie Programu jest uwarunkowane podpisaniem umowy finansowej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym pod koniec 2008 r. lub na początku 2009 r.
 Przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drogach województwa kujawsko-pomorskiego w okresie od stycznia do września 2008 r. Nastąpiła znacząca poprawa  w zakresie ilości wypadków, zabitych i rannych w wypadkach w ww. okresie, w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Wystąpił spadek w ilości wypadków o 113, tj. o 7,5%, zabitych o 64 osoby, tj. o 23% i rannych o 158 osób, tj. o 8,2%.
 Niepokojącym jest natomiast rosnąca liczba ujawnionych przez Policję przypadków kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości i po spożyciu alkoholu. Nastąpił wzrost o 20% ujawnionych kierujących pojazdami w stanie po użyciu alkoholu i o 16,3% kierujących w stanie nietrzeźwości.
Członkowie Rady zostali zapoznani również z najważniejszymi działaniami na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego prowadzonymi przez Policję, m.in. „Bezpieczna Droga” oraz „Prędkość i Alkohol – zero tolerancji dla osób naruszających zasady ruchu drogowego” oraz realizowanymi działaniami profilaktycznymi.
Podczas posiedzenia omówiono i podsumowano również dotychczasowe działania Rady oraz komisji roboczych Rady w roku bieżącym.

 
następny artykuł »

Gościmy