Skip to content
Wstęp:          Konfiguracja:          Typografia:          Moduły:    
Start arrow Posiedzenia arrow 2 / 2017 arrow Protokół z posiedzenia 2/2017
Protokół z posiedzenia 2/2017 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Administrator   
09.06.2017.

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
w dniu 26 maja 2017 r.
w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Toruniu.

NR.4400-20/17

   W spotkaniu wzięli udział członkowie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zgodnie z listą obecności.
Posiedzenie otworzył Pan Marek Staszczyk, Sekretarz Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (K-PWRBRD), który przywitał uczestników spotkania i przedstawił jego główny cel, tj. podjęcie uchwał, których nie udało się przegłosować na poprzednim posiedzeniu Rady w dniu 27 kwietnia 2017 r. z powodu braku minimum połowy składu osobowego Rady. Następnie poprosił Panią Marzenę Baczyńską, Zastępcę Dyrektora Departamentu Infrastruktury Drogowej i Bezpieczeństwa Ruchu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  o wręczenie w imieniu Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego aktów powołania na Członka Rady Panu podinsp. Maciejowi Zdunowskiemu, Naczelnikowi Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy i Panu Jarosławowi Gołębiewskiemu, Dyrektorowi Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy.
   Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego Programu Realizacyjnego na lata 2017-2018 do Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Województwie Kujawsko-Pomorskim „GAMBIT KUJAWSKO-POMORSKI” oraz w sprawie zatwierdzenia nowych planów wydatków wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego w Toruniu i Bydgoszczy na 2017 r., w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Sekretarz zapoznał członków Rady z treścią uchwał, zaplanowanymi przez dyrektorów WORD kwotami wydatków oraz uzasadnił potrzebę ich zwiększenia. Kolejno poddał uchwały pod głosowanie. W głosowaniu nad uchwałą Nr 1/2017 wzięło udział 20 obecnych członków Rady. W głosowaniu nad uchwałami Nr 2/2017 i 3/2017 wzięło udział 21 obecnych członków Rady. Wymagane kworum wynosi połowę składu osobowego Rady, tj. 15 osób. Uchwały podejmowane są większością głosów.
Uchwała Nr 1/2017 w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego Programu Realizacyjnego na lata 2017-2018 do Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Województwie Kujawsko-Pomorskim „GAMBIT KUJAWSKO-POMORSKI” została przyjęta przy jednym głosie wstrzymującym się (19 głosów za, 1 głos wstrzymujący się, brak głosów przeciw).
Uchwała Nr 2/2017 w sprawie zatwierdzenia nowego planu wydatków WORD w Toruniu na 2017 r., w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego została przyjęta przy dwóch głosach wstrzymujących się (19 głosów za, 2 głosy wstrzymujące się, brak głosów przeciw).
Uchwała Nr 3/2017 w sprawie zatwierdzenia nowego planu wydatków WORD w Bydgoszczy na  2017 r., w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego została przyjęta przy dwóch głosach wstrzymujących się (19 głosów za, 2 głosy wstrzymujące się, brak głosów przeciw).
Po przegłosowaniu uchwał Sekretarz w ramach dyskusji i spraw bieżących poinformował o opublikowaniu przez Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na swojej stronie internetowej rocznego raportu „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2016 r.” oraz o kampanii medialnej ukierunkowanej na poprawę bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego realizowanej przez Sekretariat KRBRD. Pan Benedykt Partyka z Krajowego Forum Samorządowego wystąpił z wnioskiem o zwrócenie się do telewizji regionalnej o szersze informowanie społeczeństwa o problemach bezpieczeństwa w ruchu drogowym, poprzez audycje i programy z udziałem specjalistów, przedstawicieli instytucji działających w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Sekretarz podziękował zebranym za przybycie na spotkanie, jednocześnie zapraszając na kolejne posiedzenie Rady planowane w IV kwartale 2017 r.
Wszystkie materiały związane z pracą Rady (uchwały, protokoły, prezentacje prelegentów etc.) znajdują się na stronie internetowej www.k-pwrbrd.word.torun.pl.

Na tym protokół zakończono.

Sporządził: Krzysztof Kucicki
29.05.2017 r.

 
« poprzedni artykuł

Gościmy