Skip to content
Wstęp:          Konfiguracja:          Typografia:          Moduły:    
Start arrow Posiedzenia arrow 1 / 2012 arrow Protokół z posiedzenia 1/2012
Protokół z posiedzenia 1/2012 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Administrator   
23.05.2012.

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego w dniu 20 kwietnia 2012 r.
w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Toruniu

RW.4400-9/11

   W posiedzeniu wzięli udział członkowie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (zgodnie z listą obecności) oraz zaproszeni goście i prelegenci prezentujący tematy merytoryczne ujęte w programie spotkania.
Posiedzenie otworzył Pan Krzysztof Kucicki, Naczelnik Wydziału Edukacji Komunikacyjnej i BRD Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu, który           w zastępstwie Sekretarza Rady Pana Marka Staszczyka, przywitał uczestników spotkania i przedstawił zaplanowany porządek obrad. Został on zaakceptowany przez członków Rady.
Następnie prowadzący poprosił pierwszego prelegenta Pana podinsp. Roberta Olszewskiego, Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji       w Bydgoszczy o przedstawienie oceny stanu bezpieczeństwa ruchu na drogach województwa kujawsko-pomorskiego w 2011 r.
W świetle przedstawionych danych statystycznych, stan bezpieczeństwa na drogach naszego województwa w 2011 r. utrzymywał się na podobnym poziomie jak w roku 2010. Wprawdzie ilość wypadków drogowych zmniejszyła się o 168 (wskaźnik dynamiki 88,7), ale wypadków ze skutkiem śmiertelnym było o 1 więcej (wskaźnik dynamiki 100,5). Wzrosła też  liczba zabitych w wypadkach o 6 osób (wskaźnik dynamiki 102,6). W 2011 r. wzrosła efektywność policjantów w zakresie ujawniania przypadków kierowania pojazdami w stanie nietrzeźwości (z 7773 przypadków w 2010 r. do 8505 w 2011 r.) i po użyciu alkoholu (z 1210 w 2010 r. do 1770 w 2011 r.).
 Po wystąpieniu przedstawiciela Policji prowadzący poprosił Pana Dariusza Bratoszewskiego, Naczelnika Wydziału ds. Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym Północnej Delegatury Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego o przedstawienie prezentacji na temat realizacji przez Północną Delegaturę Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego zadań w zakresie automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym. Prelegent zapoznał zebranych m.in. ze zmianami przepisów regulujących nadzorowanie ruchu drogowego oraz zasadami działania Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Przedstawił również plany na przyszłość dotyczące zakupu mobilnych urządzeń rejestrujących i wprowadzania systemu odcinkowego pomiaru prędkości.        
Po zakończeniu prezentacji ogłoszono piętnastominutową przerwę.
Po przerwie prowadzący posiedzenie poprosił Pana Grzegorza Piątka, Głównego Specjalistę w Departamencie Infrastruktury Drogowej o przedstawienie tematu budowy ścieżek rowerowych i problemów związanych z ich realizacją i oznakowaniem. Zapoznał on uczestników posiedzenia m.in. z wybranymi realizacjami ścieżek rowerowych w województwie kujawsko-pomorskim, omówił realizację projektu „Budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim warunkiem poprawy bezpieczeństwa w regionie”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wskazał również na problemy związane z budową i oznakowaniem ścieżek rowerowych. Na końcu wystąpienia zaprezentował przykłady rozwiązań ścieżek rowerowych w niektórych krajach europejskich.
Po zakończeniu prezentacji prowadzący posiedzenie zgodnie z programem przedstawił informację na temat:
- pracy Rady i komisji roboczych Rady w 2011 r.,
- realizacji programu „Odpowiedzialny Młody Kierowca”,
- przebiegu eliminacji lokalnych XXXV Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych i gimnazjów.
Ostatnim punktem posiedzenia była dyskusja i sprawy organizacyjne.
Wobec braku głosów w dyskusji prowadzący podziękował zebranym za przybycie i zaprosił na kolejne posiedzenie Rady, zaplanowane na 26 października 2012 r. w WORD w Toruniu.

   Na tym protokół zakończono.

   Wszystkie materiały prezentowane podczas posiedzenia Rady są dostępne na stronie internetowej K-PWRBRD www.k-pwrbrd.word.torun.pl.

Sporządził: Krzysztof Kucicki

 Toruń, 08.05.2012 r.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Gościmy