Skip to content
Wstęp:          Konfiguracja:          Typografia:          Moduły:    
Start arrow Posiedzenia arrow 2 / 2010 arrow Protokół z posiedzenia 2/2010
Protokół z posiedzenia 2/2010 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Administrator   
20.05.2009.

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego w dniu 22 czerwca 2010 r.
w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Toruniu

RW.4400-22/10

 

   W posiedzeniu wzięli udział członkowie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (zgodnie z listą obecności) oraz prelegenci prezentujący tematy merytoryczne ujęte w programie spotkania.

   Posiedzenie otworzył Pan Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Przewodniczący Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady BRD, który przywitał uczestników spotkania i przedstawił zaplanowany porządek obrad.
Następnie poprosił pierwszego prelegenta Pana nadkom. Macieja Zdanowskiego z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, o przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa ruchu na drogach województwa kujawsko-pomorskiego za okres styczeń – maj 2010 r. W świetle przedstawionych danych statystycznych, stan bezpieczeństwa na drogach naszego województwa w omawianym okresie poprawił się w porównaniu z analogicznym okresem roku 2009. Ilość wypadków drogowych zmniejszyła się o 106 (wskaźnik dynamiki 82,6), a wypadków ze skutkiem śmiertelnym o 13 (wskaźnik dynamiki 83,5). Zmniejszyła się także liczba zabitych w wypadkach o 15 osób (wskaźnik dynamiki 82,4). Wzrosła natomiast liczba ujawnionych przez Policję wypadków kierowania pojazdem po spożyciu alkoholu. Nastąpił wzrost o 33,4% ujawnionych kierujących pojazdem w stanie po użyciu alkoholu.
Zebrani zostali zapoznani również  z najważniejszymi działaniami na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego prowadzonymi przez Policję, m.in. „Bezpieczna Droga”, „Prędkość i Alkohol – zero tolerancji dla osób naruszających zasady ruchu drogowego” oraz realizowanymi przez Policję działaniami profilaktycznymi.

   Po wystąpieniu przedstawiciela Policji Przewodniczący Rady poprosił p. Marka Staszczyka - Sekretarza Rady o przedstawienie i poddanie pod głosowanie zmian  w planach wydatków wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego na 2010 r. w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Sekretarz zapoznał zebranych z proponowanymi zmianami planów wydatków poszczególnych Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego. Zmiany dotyczyły zwiększenia wysokości środków finansowych na działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przesunięć środków w ramach poszczególnych pozycji planu wydatków. Sekretarz przedstawił projekty uchwał zmieniających dotychczasowe uchwały w sprawie zatwierdzenia planu wydatków wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku na 2010 r.   w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, a następnie poddał je pod głosowanie. Wszystkie trzy uchwały, tj. Nr 5/2010 zmieniająca uchwałę Nr 1/2010 z dnia    16 kwietnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy  w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, Nr 6/2010 zmieniająca uchwałę Nr 3/2010 z dnia   16 kwietnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Włocławku    i Nr 7/2010 zmieniająca uchwałę Nr 2/2010 z dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu, zostały podjęte jednogłośnie. Uchwały zostały uchwalone w zaproponowanej wersji.

   Po przegłosowaniu ww. uchwał  Sekretarz przedstawił informację na temat opracowywania I etapu Wojewódzkiego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2010 – 2020 GAMBIT KUJAWSKO-POMORSKI. Zakończenie opracowania I etapu Programu planowane jest na 31 lipca br.

   Następnie Sekretarz omówił przebieg i wyniki eliminacji okręgowych, wojewódzkich i centralnych XXXIII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych i gimnazjów oraz XIV Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla szkół ponadgimnazjalnych.

   W finale centralnym XXXIII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, który odbył się w Poznaniu w dniach 10-12 czerwca br., nasze województwo reprezentowały najlepsze drużyny eliminacji wojewódzkich: Szkoły Podstawowej w Witoldowie (w kategorii szkół podstawowych) i Gimnazjum w Grabkowie (w kategorii gimnazjów), zajmując odpowiednio 10 i 11 miejsce.  Natomiast w finale centralnym XIV Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla szkół ponadgimnazjalnych, który odbył się w dniach 7-9 czerwca w Legionowie  nasze województwo reprezentowała drużyna Zespołu Szkół Samochodowych we Włocławku, zajmując 5 miejsce na 16 startujących drużyn.

   Kończąc swoje wystąpienie Sekretarz poinformował zebranych o pozytywnej ocenie działalności K-PWRBRD przez Najwyższą Izbę Kontroli, po przeprowadzonej przez NIK w maju br. kontroli zagadnień związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego.

    Ostatnim punktem posiedzenia była dyskusja i sprawy organizacyjne.

   Pan Mirosław Jagodziński – Dyrektor Wydziału Infrastruktury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zaproponował, aby na kolejnym posiedzeniu Rady zaprezentować wizualizację z realizacji przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego zadań ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Propozycja została zaakceptowana przez uczestników posiedzenia.   

Na tym protokół zakończono.


Sporządził: Krzysztof Kucicki

 Toruń, 25.06.2010 r.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Gościmy