Skip to content
Wstęp:          Konfiguracja:          Typografia:          Moduły:    
Start arrow Posiedzenia arrow 1 / 2010 arrow Posiedzenie 1/2010
Posiedzenie 1/2010 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Administrator   
19.04.2010.

   W dniu 16 kwietnia 2010 r. w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Toruniu odbyło się pierwsze w tym roku, posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Uczestniczyli w nim przedstawiciele administracji rządowej, władz samorządowych województwa, powiatów i gmin, przedstawiciele zarządów drogowych oraz wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego  funkcjonujących na terenie naszego województwa. Podczas spotkania przedstawiono m.in.:
  1. stan bezpieczeństwa ruchu na drogach województwa kujawsko-pomorskiego w 2009 r. (Pan podinsp. Wiesław Rzyduch - Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy),
  2. informację o stanie inwestycji realizowanych na drogach wojewódzkich na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (Pan Mirosław Kielnik - Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy),
  3. informację o udziale województwa kujawsko-pomorskiego w „Narodowym Programie Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”  (Pan Krzysztof Smoczyk – Dyrektor Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy).

   Według informacji przekazanych przez p. podinsp. Wiesława Rzyducha, Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, stan bezpieczeństwa na drogach województwa kujawsko-pomorskiego w 2009 r. poprawił się w porównaniu z rokiem 2008. Ilość wypadków drogowych na drogach naszego województwa zmniejszyła się o 226 (wskaźnik dynamiki 86,1), a wypadków ze skutkiem śmiertelnym o 56 (wskaźnik dynamiki 79,7). Zmniejszyła się także liczba zabitych w wypadkach o 80 osób (wskaźnik dynamiki 74,3).

   Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich  w Bydgoszczy p. Mirosław Kielnik przedstawił informację o inwestycjach realizowanych na drogach wojewódzkich naszego województwa oraz strategii rozwoju sieci drogowej.

   Przedstawiciel Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Pan Krzysztof Smoczyk, Dyrektor Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich poinformował m.in., iż w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” w województwie kujawsko-pomorskim w 2009 roku zrealizowano 55 zadań drogowych, w tym 34 na drogach gminnych i 21 na powiatowych, o łącznej długości 173,282 km. Łączna kwota udzielonych dotacji na realizację projektów wyniosła 62 226 821,01 zł, przy wkładzie własnym wnioskodawców wynoszącym 76 109 413,99 zł. Realizacja Programu przynosi konkretne efekty, zarówno poprzez zmniejszenie ilości wypadków drogowych jak  i poprzez poprawę stanu dróg.

   Podczas posiedzenia członkowie Rady zatwierdzili w formie stosownych uchwał plany wydatków wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku na 2010 r. w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Podjęto również uchwałę o negatywnym zaopiniowaniu poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym, w zakresie tworzenia wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, w brzmieniu określonym w druku poselskim nr 2655.

 
następny artykuł »

Gościmy