Skip to content
Wstęp:          Konfiguracja:          Typografia:          Moduły:    
Start arrow Posiedzenia arrow 2 / 2009 arrow Protokół z posiedzenia 2/2009
Protokół z posiedzenia 2/2009 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Administrator   
20.05.2009.

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego w dniu 30 października 2009 r.

   W posiedzeniu wzięli udział członkowie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (zgodnie z listą obecności) oraz zaproszeni prelegenci, prezentujący tematy merytoryczne ujęte w programie spotkania.

   Posiedzenie otworzył p. Marek Staszczyk, Sekretarz Rady, który przywitał uczestników spotkania, dziękując jednocześnie za przybycie. Poinformował, iż ważne obowiązki służbowe nie pozwoliły na udział w posiedzeniu Przewodniczącemu Rady Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego Panu Piotrowi Całbeckiemu, Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu Panu Rafałowi Bruskiemu i Komendantowi Wojewódzkiemu Policji Panu nadinsp. Krzysztofowi Gajewskiemu. Marszałka reprezentował Pan Grzegorz Pokorzyński, Dyrektor Departamentu Administracji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego Pan Mirosław Jagodziński, Dyrektor Wydziału Infrastruktury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, a Komendanta Wojewódzkiego Policji Pan podinsp. Wiesław Rzyduch, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

   Sekretarz przedstawił porządek obrad, informując o drobnej zmianie, polegającej na rozszerzeniu drugiej części spotkania o informację w zakresie działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Bydgoszczy, którą przedstawi Pan Artur Czapiewski Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego. Przedstawiony porządek obrad został zaakceptowany przez uczestników spotkania. Sekretarz poinformował również o powołaniu przez Przewodniczącego Rady nowego Przewodniczącego Komisji ds. Infrastruktury, którym został Pan Janusz Czajkowski, Dyrektor Departamentu Infrastruktury w Urzędzie Marszałkowskim, zastępując dotychczasowego przewodniczącego Komisji p. Tomasza Moraczewskiego, który przeszedł do pracy w innej jednostce.

   Następnie prowadzący poprosił pierwszego prelegenta Pana podinsp. Wiesława Rzyducha, Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy o ocenę stanu bezpieczeństwa na drogach województwa kujawsko-pomorskiego za okres styczeń - wrzesień 2009 r. W świetle przedstawionych danych statystycznych, stan bezpieczeństwa na drogach naszego województwa w okresie I-III kw. 2009 r. poprawił się w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Ilość wypadków drogowych zmniejszyła się o 189 (wskaźnik dynamiki 86,6), a wypadków ze skutkiem śmiertelnym o 36 (wskaźnik dynamiki 79,9). Zmniejszyła się także liczba zabitych w wypadkach w porównywanym okresie o 49 osób (wskaźnik dynamiki 78,1) i rannych o 305 osób (wskaźnik dynamiki 82,9). Wzrosła natomiast liczba ujawnionych przez Policję wypadków kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości i po spożyciu alkoholu. Nastąpił wzrost o 19,1 % ujawnionych kierujących pojazdem w stanie po użyciu alkoholu i o 6,1% kierujących pojazdem w stanie nietrzeźwości.

   Po wystąpieniu przedstawiciela Policji prowadzący poprosił p. Marka Kowalczyka, Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy o przedstawienie informacji o inwestycjach realizowanych na drogach krajowych naszego województwa. Najważniejsze realizowane inwestycje to:

  • budowa drogi S-5 i S-10 Bydgoszcz - Stryszek i Białe Błota, dł. 15,9 km (lata realizacji 2004-2010),
  • wzmocnienie drogi krajowej Nr 10 Dobrzejewice - Blinno, dł. 46,1 km (lata realizacji: 2008 -2010),
  • wzmocnienie drogi krajowej Nr 1 Toruń - Włocławek, dł. 34,8 km ( lata realizacji: 2008-2011).

Strategia rozwoju sieci dróg krajowych obejmuje następujące zamierzenia inwestycyjne:

  • budowa autostrady A-l Nowe Marzy - Toruń, dł. 62,4 km (lata realizacji: 2008 - 2011), -budowa autostrady A-l  Toruń - Stryków (granica województwa), dł. 78,9 km (lata realizacji: 2010-2012),
  • budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinkach: Nowe Marzy - Bydgoszcz dł. 75,9 km, Bydgoszcz - Żnin dł. 35,9 km i Żnin - granica województwa dł. 18,5 km (lata realizacji: 2012-2014),
  • budowa drogi ekspresowej S-10 na odcinkach: Toruń - Blinno dł. 61,2 km, Bydgoszcz -Toruń dł. 52,0 km Bydgoszcz - Wyrzysk dł. 40,2 km (lata realizacji: po 2014 r.),
  • przebudowa i wzmocnienie drogi krajowej Nr 1 na odcinkach: Przechowo- Toruń dł. 45,1 km i Włocławek - Gliznowo dł. 32,2 km (lata realizacji: po 2012 r.),
  • przebudowa i wzmocnienie drogi krajowej Nr 25 Stryszek - Inowrocław dł. 31,6 km (lata realizacji: po 2012 r.).

 

   Po wystąpieniu p. Marka Kowalczyka została ogłoszona piętnastominutowa przerwa. Po przerwie prowadzący spotkanie poprosił Pana Artura Czapiewskiego, Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego o przedstawienie informacji o działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Bydgoszczy.

   Pan Artur Czapiewski zapoznał zebranych ze strukturą organizacyjną oraz wynikami pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Bydgoszczy. Na podkreślenie zasługuje fakt uzyskania przez WITD w Bydgoszczy najniższego wśród wszystkich województw w kraju wskaźnika procentowego decyzji uchylonych w ogólnej liczbie rozstrzygnięć w 2009 r.

   Po zakończeniu prezentacji prowadzący posiedzenie, zgodnie z porządkiem obrad, poinformował członków Rady o podjętych działaniach w zakresie opracowania I etapu Wojewódzkiego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2010 - 2020 GAMBIT KUJAWSKO-POMORSKI. W dniu 15 listopada została zawarta umowa pomiędzy Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku, a Fundacją „Rozwój Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego" na wykonanie I etapu Programu. Termin zakończenia opracowania wyznaczono na 31 lipca 2010 r.

   Sekretarz poinformował również o skutecznych działaniach Rady dotyczących problemu przekraczania przez wielu przewoźników dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów, wskutek ich przeładowania, podczas przewozu drewna do firmy MONDI ŚWIECIE S.A. Efektem spotkania zorganizowanego w tej sprawie w Urzędzie Marszałkowskim było wprowadzenie przez firmę MONDI ŚWIECIE S.A. do umów z przewoźnikami odpowiednich zmian, powodujących sankcje w postaci rozwiązania umowy z przewoźnikiem w przypadku ujawnienia po raz drugi przekroczenia dopuszczalnego tonażu pojazdu.

   Na koniec części informacyjnej prowadzący przedstawił terminy kolejnych posiedzeń Rady w roku przyszłym. Zaplanowane terminy to: 16.04.2010 r. i 15.10.2010 r.

   Ostatnim punktem posiedzenia była dyskusja i sprawy organizacyjne.

   Prowadzący poinformował, że do Sekretariatu Rady w roku bieżącym nie wpłynęła żadna informacja związania z pracą komisji roboczych Rady. W związku z tym zwrócił się do przewodniczących komisji o przesłanie informacji o działaniach komisji w roku bieżącym oraz planów pracy komisji na rok 2010, w terminie do 30 listopada 2009 r.

   Wobec braku głosów w dyskusji prowadzący podziękował zebranym za przybycie i zaprosił na kolejne posiedzenie Rady.

   Na tym protokół zakończono.
 

Sporządził: Krzysztof Kucicki

Toruń, 04.11.2009 r.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Gościmy